Korting bokrijk vab


korting bokrijk vab

allen tijde geraadpleegd, afgedrukt of gedownload worden op de site. Een eventuele terugbetaling kan in geen geval het bedrag overschrijden, dat door de koper werd betaald tijdens de bestelling. De bankrekening gekoppeld aan het door de koper gebruikte betaalmiddel zal echter uitsluitend worden gedebiteerd indien de deal gevalideerd wordt. Hieronder vind je meer informatie over het gebruik van cookies door KBC, hoe KBC je privacy bewaakt en de mogelijkheid om je cookie-keuze aan te passen. Ze blijven op je apparaat staan tot hun einddatum bereikt is, een nieuwe versie van de cookie genstalleerd wordt, of je ze manueel verwijdert. De fotos, illustraties en/of afbeeldingen zijn in geen geval bindend. Behoudens andersluidende vermelding in de aanbieding en met name wanneer het mogelijk is om via PlusPas-reservatie te reserveren, mag de koper de code van de bon niet aan de Partner meedelen op het ogenblik van de reservatie bij deze laatste. 5.2.3 Annulering van de reservatie door de koper De koper die een afspraak heeft gemaakt bij de Partner om de Prestatie te ontvangen en uiteindelijk toch niet op de afspraak aanwezig kan zijn, moet binnen een termijn van tweenzestig uur voor de datum van. PlusPas, adres: Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel, e-mailadres: Artikel.2 Toepassingsgebied.

Korting bokrijk vab
korting bokrijk vab

Bokrijk is meer dan een Openluchtmuseum. In het omliggend Domein vindt u het Adventure Park, de openluchtspeeltuin en een uitgestrekt bosgebied voor de natuur liefhebbers. De openluchtspeeltuin bestaat uit megaglijbanen, schommels, een dradencircus en de allerkleinsten kunnen zich vermaken in de Hopla speelhoek. Bokrijk, genk In park, bokrijk zie je het verleden weer tot leven komen.

Wie plaatst en beheert cookies? Indien de Voucher niet via elektronische communicatiemiddelen kan worden verstuurd, zijn de kosten voor de verzending van de Voucher via de post ten laste van de koper. Het al dan niet toelaten van het gecombineerde gebruik van meerdere Vouchers is afhankelijk van de Partner. Hoelang blijven cookies bestaan? In het kader van een Deal lommerbergen met korting voor een Prestatie door een restaurant, in de ruime zin van het woord, zijn de Vouchers slechts geldig voor én tafel en slechts én keer bruikbaar, tenzij in de beschrijving van de Prestatie uitdrukkelijk wordt vermeld dat op deze. KBC maakt een onderscheid tussen 3 soorten cookies. De koper verbindt zich ertoe om niet over pluspas of bij haar Partners op nefaste manier te communiceren via berichten op internetfora of kettingmails zonder pluspas hiervan voorafgaandelijk op de hoogte te brengen en zonder op voorhand een schriftelijk recht van antwoord te hebben verkregen. De koper dient de verplichte en vereiste wettelijke informatie en voorwaarden na te gaan bij de Partners wat betreft de Vouchers aangeboden via de site met betrekking tot een externe Partner. In de KBC-apps kun je de SDK's van derden uitschakelen door te klikken op Ik weiger cookies.


Sitemap