Korting fosfaatrechten grondgebonden


korting fosfaatrechten grondgebonden

advies is om die bedrijven een compensatie te geven die overeenkomt met de helft van het verschil tussen de feitelijke melkveebezetting in de nieuwe stal en de aanwezige stalcapaciteit. Daarom zullen melkveehouders naar rato fosfaatrechten moeten inleveren. Daarom hebben wij altijd gestreden om de korting zo laag mogelijk te houden, maar om derogatie te behouden moeten we binnen het sectorplafond van de melkveehouderij blijven. Deze korting zal veel bedrijven raken. Harm Wiegersma, melkveehouder en voorzitter van de NMV: Het is positief dat er duidelijkheid is, al hadden we gehoopt dat de generieke korting van 8,3 lager zou uitvallen. De staatssecretaris heeft geen veiligheidsmarge ingebouwd in het kortingspercentage. De rechten worden verdeeld aan de hand van de forfaitaire fosfaatexcretienormen, vermenigvuldigd met het aantal gehouden stuks melkvee (diercategorie 100) en jongvee (diercategorien 101 en 102).

Korting fosfaatrechten 8,3 procent Generieke korting fosfaatrechten 8,3 procent Nieuws - Korting fosfaatrechten 8,3 procent

Dat kan bijvoorbeeld van melkveehouders van wie de fosfaatproductie lager is dan op of van melkveehouders die hun bedrijf beindigen. Verder is rekening gehouden met de wens van de Tweede Kamer om grondgebonden bedrijven te ontzien van de generieke korting en de korting voor bedrijven met een klein overschot te beperken tot het punt waarop ze grondgebonden zouden zijn. Intensieve melkveebedrijven met een fosfaatoverschot boven de 50 kilo per hectare, moeten voor de helft van de extra fosfaatproductie extra grond voor het bedrijf verwerven. De commissie voor knelgevallen heeft in haar advies meegewogen of de gevolgen voor andere veehouders gerechtvaardigd zijn en of de groepen bedrijven voldoende af te bakenen zijn. Ook in die gevallen moet duidelijk zijn dat de veebezetting op de peildatum duidelijk lager lag dan (5) zonder die bijzondere omstandigheden het geval zou zijn geweest. Het nieuwe stelsel volgt op het fosfaatreductieplan waarmee de uitstoot van fosfaat in Nederland in 2017 weer onder het Europese plafond wordt gebracht. Bedrijven die per forfaitair minder fosfaat produceerden dan hun plaatsingsruimte (dus de extensieve bedrijven) worden gedeeltelijk gecompenseerd voor de generieke korting. De commissie adviseert de generieke korting met 1 op te hogen om ruimte te creren voor deze groepen knelgevallen. Het doel blijft om de rechten te verdelen onder de Nederlandse melkveehouders aan de hand van de fosfaatproductie van het bedrijf op Zo moet de fosfaatproductie na 2018 onder het sectorplafond van 84,9 miljoen kilo fosfaat per jaar blijven. LTO Nederland heeft zich ingezet om bovenop het generieke kortingspercentage van 8,3 geen veiligheidsmarge in te bouwen zoals de staatssecretaris in eerste instantie heeft voorgesteld. De grondprijs zal hierdoor stijgen, schat Wageningen Economic Research. Natuurlijk willen we liever geen kortingen.

Parfumklik.nl kortingscode
Bbq shop online kortingscode
Cheap game sale kortingscode


Sitemap